Skip to main content

PRIBATUTASUN POLITIKA

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

GIDABAIMENAK EUSKARAZ webgunean tratatzen ditugun datu pertsonalez arduratzen gara, eta zorrotz betetzen dugu datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudia, besteak beste: 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena, eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

Horren arabera, GIDABAIMENAK EUSKARAZ webgunean egiten ditugun datu pertsonalen tratamenduei buruzko alderdi hauen berri ematen da:

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

Identitatea: GIDABAIMENAK EUSKARAZ
Posta elektronikoa: [email protected]

Tratamenduari buruzko printzipioak

Bertan egiten den datu pertsonalen tratamenduan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak eskatzen dituen printzipioak errespetatzen dira. Erregelamendu hori datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen ditu eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen du (aurrerantzean, DBEO):

 • Zilegitasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: jasotzen ditugun datuak modu zilegian, leialean eta gardenean tratatzen dira, interesdunen aldez aurreko baimenarekin, beharrezkoa denean, edo, hala badagokio, interesduna alderdi den kontratu bat gauzatzeko edo interesdunak eskatuta kontratu-aurreko neurriak aplikatzeko, edo tratamendua beharrezkoa denean legezko betebehar aplikagarri bat betetzeko edo erantzuleak edo hirugarren batek jazarritako interes legitimoak betetzeko, betiere interes horien gainetik ez badaude interesdunaren oinarrizko interesak, eskubideak eta askatuak, datu pertsonalak babestea eskatzen dutenak, bereziki interesduna haurra denean.
 • Helburua mugatzeko printzipioa: tratatzen ditugun datu pertsonalak “Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?” atalean adierazitako helburuetarako erabiltzen dira.
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: printzipio horren arabera, erabiltzaileengandik jasotzen ditugun datu pertsonal bakarrak kontratu-harremana kudeatzeko, newsletterreko harpidetzak egiteko, erabiltzaileek egiten dizkiguten kontsultei eta/edo eskaerei erantzuteko edo egiten ditugun hautaketa-prozesuetan duten parte-hartzea kudeatzeko beharrezkoak direnak dira.
 • Zehaztasun-printzipioa: bildutako datu pertsonalak zehatz-mehatz mantenduko dira, eta, behar izanez gero, eguneratuta. Horretarako, datu pertsonalen aldaketarik gertatuz gero, erabiltzaileak horren berri eman beharko digu, dagokion eguneratzea egin ahal izateko.
 • Kontserbazio-epea mugatzeko printzipioa: tratatzen ditugun datu pertsonalak “Zenbat denboran gordeko ditugu zure datu pertsonalak?” atalean adierazitako epeetan gordeko dira.
 • Osotasun- eta konfidentzialtasun-printzipioa: printzipio hori errespetatzeko, datu pertsonalak segurtasun egokia bermatzeko moduan tratatuko dira, baita baimendu gabeko edo legez kontrako tratamenduaren aurkako babesa eta datuok ustekabean galdu, suntsitu edo kaltetzearen aurkako babesa bermatzeko moduan ere; horretarako, neurri tekniko eta antolakuntzazko egokiak aplikatuko dira.

Zein kategoriatan tratatzen ditugu datu pertsonalak?

Hona hemen webgune honen bidez tratatzen ditugun datuen kategoriak:

 • Harremanetarako formularioaren bidez bildutako datuak: izen-abizenak, enpresa, helbide elektronikoa, telefonoa, kontsulta edo erabiltzaileak bidalitako mezua eta, hala badagokio, erantsitako curriculum vitaea.
 • Newsletterrerako harpidetza-formularioaren bidez bildutako datuak: izena eta posta elektronikoa.

Eskatzen diren datu pertsonal guztiak nahitaezkoak dira; beraz, erabiltzaileak horietakoren bat ematen ez badu, ezingo dugu bere kontsulta edo eskaera aintzat hartu edo, lan deialdien kasuan, hautagaiak hautatzeko prozesuetan sartu, eta, beraz, ezingo dugu dagokion inprimakiari lotutako helburua bete.

Bestalde, cookieen bidez, erabiltzaileek webgunearen, bisitatutako orrialdeen, jatorriaren, kokapen geografikoaren eta IP helbideen erabilerari buruzko informazioa biltzen da, baina informazio hori modu agregatuan bilduko da, hau da, erabiltzaileak identifikatu gabe. Cookie-en politikan erabiltzen diren cookieei buruzko informazioa kontsulta dezakezu.

Zertarako erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?

Bezeroen datuak: bezeroarekiko kontratu-harremana eta eskatzen dituzten zerbitzuak behar bezala mantentzeko, garatzeko, betetzeko eta kontrolatzeko.

Era berean, identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak erabiliko ditugu gogobetetze-inkestak egiteko eta, bitarteko elektronikoen bidez edo ez, gure enpresaren eskaintzei, jarduerei, produktuei eta zerbitzuei buruzko albisteak eta merkataritza-informazioa bidaltzeko.

Hornitzaileen datuak: gure hornitzaileekiko eta ematen dizkiguten zerbitzuekiko kontratu-harremana behar bezala mantentzeko, garatzeko, betetzeko eta kontrolatzeko.

Langileen datuak: gure langileekiko kontratu-harremana mantendu, garatu, bete eta kontrolatzeko, bai eta aplikatu beharreko lan-arloko, Gizarte Segurantzako eta Laneko Arriskuen Prebentzioko indarreko araudia betetzeko ere.

Hautagaien datuak: egiten ditugun langileen hautaketa-prozesuetan interesdunen parte-hartzea kudeatzeko.

Harpidedunen datuak newsletterretara: zure datu pertsonalak erabiltzen ditugu gure newsletterreko harpidetza kudeatzeko, eta, beraz, posta elektronikoz bidaltzen ditugu newsletterrak edo informazio-buletinak gure enpresari, bere produktuei, zerbitzuei, berriei, eskaintzei edo sustapenei buruz.

Harremanetarako formularioaren bidez bildutako datuak: erabiltzaileen datu pertsonalak erabiliko ditugu inprimaki honen bidez egiten dituzten kontsultak edo eskaerak kudeatzeko eta erantzuteko, edo, bestela, haien curriculum vitaea eransten badigute, egiten ditugun langileen hautaketa-prozesuetan duten parte-hartzea kudeatzeko.

Era berean, formularioarekin batera horretarako gaitutako laukia markatuz baimena ematen badute, identifikazio eta harreman-datu pertsonalak erabiliko ditugu gure enpresari, produktuei, zerbitzuei, berriei, eskaintzei edo sustapenei buruzko newsletterrak edo informazio-buletinak posta elektronikoz bidaltzeko.

Azaldutako guztia alde batera utzi gabe, bezeroei, newsletterraren harpidedunei eta horretarako baimena ematen duten harremanetarako formularioaren erabiltzaileei zuzendutako merkataritza-informazioari dagokionez, jakinarazten da posta elektronikoz bidaltzen ditugun merkataritza-komunikazioak eraginkortasun handiago, dinamikoago eta operatiboagoan kudeatzeko eta hobeto kontrolatu ahal izateko, The Rocket Science Group Llc-ek garatutako MailChimp erabiltzen dugula. Plataforma hori erabiliz gero, zerbitzu hori ematen duenak hartzaileen jardueraren jarraipena egiteko gailuak instalatuko ditu bidalketa horietan, mezuen irekiera kontrolatzeko eta mezuetan dauden estekak sakatzeko, eta kanpainen jarraipen-txostenak egin ahal izateko bildutako informazioarekin.

Zein da zure datu pertsonalak tratatzeko legitimazioa?

Bezeroen datuak: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da datu horiek beharrezkoak direla parte diren kontratua gauzatzeko.

Gogobetetze-inkestei eta merkataritza-informazioa bidaltzeari dagokienez, tratamendu hori legitimatzen duen oinarri juridikoa da tratamendua beharrezkoa dela GIDABAIMENAK EUSKARAZ webguneak bilatzen dituen interes legitimoak asetzeko, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 6.1.f artikuluaren arabera. Hala ere, informazio komertzial hori bidaltzearen aurka egin ahal izango dute, eta horretarako prestatu dugun sistemaren bidez egin ahal izango dute hori komunikazio bakoitzean.

Hornitzaileen datuak: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da datu horiek beharrezkoak direla parte diren kontratua gauzatzeko.

Langileen datuak: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da datu horiek beharrezkoak direla parte diren lan-kontratua gauzatzeko.

Hautagaien datuak: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da interesdunak eskatuta kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko beharrezkoa dena.

Harpidedunen datuak newsletterrera: datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa gure newsletterrera harpidetuta emandako adostasuna da, eta, beraz, harpidetzari erantzuteko tratamendu horren beharra. Alde horretatik, jakinarazten da eskubidea dutela baimena edozein unetan kentzeko, baina horrek ez du eraginik izango hura kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Harremanetarako formularioaren bidez bildutako datuak: interesdunek formularioa betetzean ematen dizkiguten datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da kontsulta edo eskaera egitean sortzen den harreman juridikoa gauzatzeko beharrezkoa dela.

Curriculum vitaea eransten badigute, bertan jasotako datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da beharrezkoa dela zuk eskatuta kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko.

Bestalde, merkataritza-informazioa bidaltzeko datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da, hala badagokio, formularioarekin batera horretarako gaitutako laukia markatuz ematen duten baimena.

Nola lortu ditugu zure datu pertsonalak?

GIDABAIMENAK EUSKARAZ webgunean tratatzen ditugun datu pertsonal guztiak interesdunek berek edo haien legezko ordezkariek ematen dizkigute. Webgune honen bidez biltzen ditugun datu pertsonalak ezarritako inprimakien bidez edo gurekin harremanetan jartzeko gaitutako helbide elektronikoaren bidez bildu ditugu.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datu pertsonalak?

Bezero, hornitzaile eta langileen datu pertsonalak, hala badagokio, zerga-administrazioari jakinaraziko zaizkio, lege- eta zerga-betebeharrak bete ditzan, bai eta GIDABAIMENAK EUSKARAZ webguneak kobrantzak (bezeroen kasuan) eta ordainketak (hornitzaile eta enplegatuen kasuan) kudeatzen dituen finantza-erakundeari/erakundeei ere.

Gainerako tratamenduetan, datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoa denean izan ezik.

Hala ere, beste gai batzuetarako, tratamendu-eragile gisa jarduten duten hirugarrenen zerbitzuak erabiltzen ditugu, eta horiekin sinatu dugu datuak tratatzeko kontratua, DBEOren 28.3 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Datuen nazioarteko transferentziak

Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo dauden hirugarrenen zerbitzuak erabiltzen ditugu, hala nola:

 • Google Llc: zenbait gaitarako, hala nola posta elektronikoko sistemarako eta informazioaren kudeaketarako.
 • Dropbox, Inc.: informazioa kudeatzeko kontu batzuetarako.
 • The Rocket Science Group Llc. (Mailchimp): modu eraginkorragoan, dinamikoagoan eta operatiboagoan kudeatzeko eta posta elektronikoz bidaltzen ditugun merkataritza-komunikazioak hobeto kontrolatzeko.

Enpresa horiek tratamenduaren arduradun gisa jarduten dute, eta, Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo egon arren, haiek erabiltzea dakarten nazioarteko datu-transferentziek Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 46.2 c) artikuluan jasotako berme egokiak dituzte (Europako Batzordeak onartutako kontratu-klausulak), eta, era berean, AEBko Datuen Pribatutasunaren Esparruan ziurtatuta daude.

Googleren pribatutasun-politika

Dropboxen pribatutasun-politika

Mailchimpen pribatutasun-politika

Sistema bat daukagu gaituta, erabiltzaileak WhatsApp Business bidez harremanetan jartzeko gure enpresarekin. Aplikazio honen titularra WhatsApp, Llc da, nahiz eta Europar Batasuneko herritarrentzat zerbitzua WhatsApp Ireland Limited-ek ematen duen. Enpresa horrek, aipatutako zerbitzuari dagokionez, tratamenduaren arduradun gisa jarduten du, baina baliteke bere enpresa-taldearen artean datu-komunikazioak egitea; horrek esan nahi du datuen nazioarteko transferentziak gerta daitezkeela, datuen hartzaile diren enpresak Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo daudelako. Hala ere, datuen nazioarteko transferentziak berme egokiak ditu, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 46.2 c) artikuluan (Europako Batzordeak onartutako kontratu-klausulak) eta lege-testu beraren 46.2 b) artikuluan (arau korporatibo lotesleak) jasotakoak, eta, era berean, EBko Datuen Pribatutasunaren Esparruan ziurtatuta dago.

WhatsAppeko pribatutasun-politika.

WhatsApp Business-eko datu-transferentziari buruzko eranskina

Zenbat denboran gordeko ditugu zure datu pertsonalak?

Bezeroen, hornitzaileen eta langileen datuak: datu pertsonalak dagokion kontratu-harremana indarrean dagoen bitartean gordeko dira, eta, hura amaitu ondoren, aplikatzekoak diren legezko xedapenetan ezarritako erantzukizunen preskripzio-epeetan.

Hala ere, bezeroen identifikazio- eta harreman-datuak, gogobetetze-inkestak egiteko eta newsletterra edo merkataritza-informazioa bidaltzeko erabiltzen ditugunak, gorde egingo ditugu, jasotzen jarraitzeari uko egiten diotela adierazi arte. Horrek ez du esan nahi informazio komertzial hori bidaltzearen aurka egin ezin dutenik, eta jasotzen duten komunikazio bakoitzean egin ahal izango dute, horretarako prestatu dugun sistemaren bidez.

Hautagaien datuak: hautagaien datu pertsonalak gehienez ere bi urtez gordeko dira.

Harpidedunen datuak newsletterrera: haien datu pertsonalak gordeko ditugu, emandako baimena baliogabetzen duten arte. Edozein unetan egin ahal izango dute hori, bidaltzen diegun komunikazio komertzial bakoitzean, eta sistema erraz eta doakoa izango dute hura jasotzen jarraitzeari uko egiten diotela adierazteko.

Harremanetarako inprimakiaren bidez bildutako datuak: erabiltzaileek formularioa betetzean ematen dizkiguten datu pertsonalak egiten dizkiguten kontsultak edo eskaerak kudeatzen dizkiguten bitartean baino ez dira gordeko, eta, beraz, tramitazioa amaitu ondoren, ezabatu egingo dira.

Zure curriculum vitaea eransten badigute, gehienez ere bi urtez gordeko ditugu, eta, ondoren, ezabatu egingo ditugu.

Merkataritza-informazioa bidaltzeari dagokionez, erabiltzailearen datu pertsonalak gordeko ditugu, harik eta, hala badagokio, emandako baimena baliogabetu arte. Edozein unetan eta bidalitako merkataritza-komunikazio bakoitzean egin ahal izango da hori, eta sistema erraza eta doakoa izango da erabiltzaileak hura jasotzen jarraitzeari uko egiten diola adieraziko duena.

Sare sozialetako gure profilen erabiltzaileen datuak: gure jarraitzaileen datu pertsonalak sare sozialen bidez gordetzeko epeak sare sozial bakoitzaren politiken araberakoak dira, nahiz eta guk jarraitu arte bakarrik tratatuko ditugun.

Zein dira zure eskubideak zure datu pertsonalak ematen dizkiguzunean?

 • Zure datu pertsonaletarako sarbidea eskatzeko eskubidea: tratamenduaren zilegitasuna ezagutu eta egiaztatzeko, edozein unetan eskatu ahal izango diguzu GIDABAIMENAK EUSKARAZ webgunea zure datu pertsonalak tratatzen ari den egiaztatzeko, eta, hala bada, besteak beste, honako hauei buruzko informazioa emango dizugu: zer datu tratatzen ari garen, zertarako den, datuen jatorria, datuak gordetzeko aurreikusitako epea eta, hala badagokio, hartzaileak edo hartzaileen kategoriak.
 • Datuak zuzentzeko eskatzeko eskubidea: zehaztugabeak diren datu pertsonalak zuzentzeko edo osatu gabe daudenak osatzeko eska diezagukezu, baita adierazpen gehigarri baten bidez ere. Kasu horretan, eskabidean adierazi beharko da zer daturi buruz ari den eta zer zuzenketa egin behar den, eta, hala badagokio, tratatu beharreko datuak zehatzak ez direla edo osatu gabe daudela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du.
 • Datuak ezabatzeko eskubidea (eta ahazteko eskatzeko eskubidea): zure datu pertsonalak ezabatzeko eta tratatzeari uzteko eska diezagukezu, dagoeneko beharrezkoak ez badira jaso edo beste modu batera tratatu ziren helburuetarako, zure adostasuna kentzen badu, legez kontra tratatu badira edo legezko betebehar bat betetzeko ezabatu behar badira.
 • Datu pertsonalen tratamendua mugatzeko eskatzeko eskubidea: kasu honetan, GIDABAIMENAK EUSKARAZ webguneak erreklamazioak formulatzeko, erabiltzeko edo defendatzeko bakarrik gordeko ditu bere datu pertsonalak, edo beste pertsona fisiko edo juridiko baten eskubideak babesteko edo interes publiko garrantzitsuko arrazoiengatik.
 • Zure datu pertsonalak transferitzeko eskubidea: zure datu pertsonalak zuri edo zuk adierazitako beste arduradun bati emateko eska diezagukezu, erabilera arrunteko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean.
 • Tratamenduaren aurka egiteko eskubidea: GIDABAIMENAK EUSKARAZ webguneak zure datu pertsonalak tratatzeari utziko dio zuk adierazitako moduan, salbu eta horiek tratatzen jarraitu behar badugu premiazko arrazoi legitimoengatik edo balizko erreklamazioak formulatzeko, erabiltzeko edo defendatzeko.

Nola baliatu zure datuak babesteko eskubideak: zure eskubideak baliatzeko, idatzizko eskaera bat bidali behar diguzu GIDABAIMENAK EUSKARAZ webgunea (Osinaga kalea 2, 1.a esk. 20500 Arrasate Gipuzkoa), edo mezu elektroniko bat bidaliz [email protected]. Zure nortasuna egiaztatu behar baduzu, baliteke zure NANaren kopia bat eskatzea.

GIDABAIMENAK EUSKARAZ webguneak eskaera guztiei erantzungo die datu pertsonalak babestearen arloan indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen epe eta baldintzetan.

Nola aurkeztu erreklamazioa Datuak Babesteko Espainiako Agentzian: uste baduzu zure datu pertsonalak ez ditugula behar bezala tratatu edo ez dugula behar bezala erantzun datuak babesteko dituzun eskubideak errespetatuz, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, egoitza elektronikoaren bidez, nahiz posta bidez (Jorge Juan kalea 6, 28001 Madril).

Datuak babesteko eskubideei eta kontrol-agintaritzaren aurrean egindako erreklamazioei buruzko informazio gehiago, hemen: www.aepd.es.

Segurtasuna

DBEOren 32. artikuluan xedatutakoaren arabera, GIDABAIMENAK EUSKARAZ webguneak arriskuari egokitutako segurtasun-maila bermatzeko neurri tekniko eta antolaketa-neurri egokiak hartu ditu. 

Segurtasun-mailaren egokitasuna ebaluatzeko, bereziki kontuan hartu dira datuen tratamenduak dituen arriskuak, bereziki, transmititutako, gordetako edo beste modu batean tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitzearen, galtzearen edo aldatzearen ondorioz, edo datu horietara baimenik gabe komunikatzearen edo sartzearen ondorioz.

Sekretu-betebeharra

GIDABAIMENAK EUSKARAZ webguneak neurriak hartu ditu bere agintaritzapean jarduten duen eta erabiltzaileek ematen dizkiguten datu pertsonaletara sarbidea duen edozein pertsonak enpresaren jarraibideei jarraituz soilik tratatu ahal izango dituela bermatzeko, eta, gainera, horien gaineko sekretu profesionala gorde beharko du, iraupen mugagabea izango duena. 

Horretarako, gure langileek konfidentzialtasun-dokumentu bat sinatu dute, eta isilpean gorde behar dituzte enpresarekin duten lan-harremana dela-eta tratatzen dituzten informazio eta datu pertsonalak.

Webgunea adingabeek erabiltzea

Erabiltzaileei eskatzen diegu irakur ditzatela gure webguneko “Lege-oharra” n argitaratu ditugun adingabeek webgunea erabiltzeko politikak.

Sare sozialak

Profilak sare sozialetan: GIDABAIMENAK EUSKARAZ webguneak profilak ditu gaur egun dauden sare sozial nagusietako batzuetan, eta, beraz, gure jarraitzaileen, egiten ditugun argitalpenetan agertzen diren pertsonen (argazkiak, adibidez) eta mezu pribatuak bidaltzen dizkiguten pertsonen datu pertsonalak tratatu ahal izango dira.

Datuen tratamendua eta helburua: GIDABAIMENAK EUSKARAZ webguneak egingo dituen datu-tratamenduak sare sozial bakoitzaren politika eta funtzionaltasunetara mugatuta eta baldintzatuta daude.

Erabiltzaile batek sare sozial batean gure jarraitzaile egiten denean, baimena ematen du bere datu pertsonalak dagokion sare sozialaren eremuan soilik erabiltzeko, gure orrialdearen edo profilaren kudeaketarako eta gure jarraitzaileekin txat, mezu edo beste komunikabide batzuen bidez bi norabideetan mantentzen ditugun komunikazioetarako, Sare Sozialak gaur egun eta etorkizunean ahalbidetzen duena. Horrek esan nahi du iruzkinean agertzen den zure profileko informaziora sarbidea izango dugula, adibidez eta izaera mugatzailerik gabe, zure erabiltzaile-izenera, irudira (erabiltzaileak bere profilean argazki bat jarri badu), eta egindako iruzkinetara. 

Era berean, jakinarazi nahi dugu, erabiltzaile bat gure jarraitzaile egiten denean, argitaratzen ditugun albisteak bere horman ere agertu ahal izango direla, eta, gure horman iruzkinak egiten baditu, gainerako jarraitzaileek haren iruzkina, profilaren izena eta, hala badagokio, bertan duen argazkia ikusteko aukera izango dutela. Nolanahi ere, erabiltzailearen erantzukizuna da sare soziala erabiltzea.

Erabiltzaileen datu pertsonalak ez ditugu erabiliko aurreko paragrafoetan adierazitakoez bestelako helburuetarako, ezta informazioa sare sozialaz bestelako ingurune batetik bidaltzeko ere. 

Interesdunak baimena ematen ez badu edo egiten digun eskaeraren bati erantzuteko eskatzen ez badigu, ez ditugu bere datu pertsonalak sare sozialaren ingurunetik aterako. 

Datuak babesteko eskubideak: datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, aurka egiteko eta eramateko eskubideei dagokienez, sare sozial bakoitzak horretarako ematen dituen aukeren arabera baino ezin dugu jardun. GIDABAIMENAK EUSKARAZ webguneak ahal duen laguntza guztia emango dio interesatuari eskubide horiek baliatu ahal izan ditzan. 

Nolanahi ere, gure jarraitzaileren batek edozein unetan eman ahal izango dio baja gure orriari edo profilari, bere datu pertsonaletara sartzeko aukerarik izan gabe. Hala ere, sare sozialak gure horman aldez aurretik egindako iruzkinak gorde ahal izango ditu. 

Edozein kasutan, erabiltzailearen erantzukizuna da sare soziala erabiltzea, eta, beraz, GIDABAIMENAK EUSKARAZ webguneak ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen.

Cookieak

Cookieak testu-fitxategi txikiak dira, disko gogorrean edo webgune jakin batzuetako orrietara sartzen den edo horiek bisitatzen dituen ordenagailuaren memorian gordetzen direnak. Horrela, erabiltzailearen lehentasunak ezagutu ahal izango dira berriro konektatzean. Erabiltzailearen disko gogorrean gordetako cookieek ezin dituzte bertan dauden datuak irakurri, ezin dute informazio pertsonalera sartu, ezta beste hornitzaile batzuek sortutako cookieak irakurri ere.

Ikusi webgune honetan erabilitako cookieei buruzko informazioa “Cookien politika” atalean.

Testuaren data: 2023ko urtarrilaren 22a